Blog Yazarları Listesi
 • Arina Kostina - Koç Üniversitesi

  Ukraine’s New Law on Constitutional Court Intends to Introduce Constitutional Complaint

 • Başak Çalı – Koç Üniversitesi ve Hertie School of Government

  Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru İçtihadı ve Geçmişte Yaşanan Ağır İnsan Hakları İhlalleri

 • Benan Molu – İstanbul Barosu

  Anayasa Mahkemesi ve Geçici Tedbir Talepli Başvurularda Karşılaşılan Sorunlar

 • Berkan Hamdemir – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

  1982 Anayasası’na Göre Bireysel Başvuru Üzerine Denetimin Soyut ve Somut Norm Denetiminden Farkı

 • Berke Özenç – Türk-Alman Üniversitesi

  Anayasa Mahkemesinin Etkisiz Kıldığı Bir Hak Olarak İnancını Açıklamama Hakkı

 • Bertil Emrah Oder - Koç Üniversitesi

  Bireysel Başvuruda Kanunilik Ölçütü Tutarlılık ve Stratejik Kullanım Sorunları

 • Bertil Emrah Oder - Koç Üniversitesi

  Populism and the Turkish Constitutional Court: the Game Broker, the Populist and the Popular

 • Betül Durmuş – Koç Üniversitesi

  Bireysel Başvuru Kararlarında Demokratik Toplumda Gereklilik Ölçütü

 • Bezar Eylem Ekinci – Doğu Akdeniz Üniversitesi

  İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Uygulanması ve 2014 Anayasa Değişikliği Girişiminde Önerilen Bireysel Başvuru Yolu ile Birlikte Değerlendirilmesi

 • Bezar Eylem Ekinci – Doğu Akdeniz Üniversitesi

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2014 Anayasa Değişikliği Girişiminde Önerilen Bireysel Başvuru Yoluna İlişkin Genel Tespitler

 • Billur Yaltı – Koç Üniversitesi

  Vergi Yargılamasında Adil Yargılanma Hakkı: Anayasa Mahkemesi Kararlarında Uygulama Alanı Genişlemesi

 • Catalina Botero Marino - Universidad de Los Andes in Bogotá, Colombia

  The National Incorporation of the Freedom of Expression Standards of the Inter-American Human Rights System

 • Christian Rumpf - Rechtsanwalt

  Sprachenverbot oder Sprachengebot – das türkische Gesetz Nr

 • Cristina Fasone - LUISS Guido Carli

  The Limited Effectiveness of Individual Direct Complaints for Adjudicating Euro-Crisis Law

 • Demet Çelik Ulusoy -Doğu Akdeniz Üniversitesi

  Kıbrıs’ta Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru

 • Demirhan Burak Çelik - Galatasaray Üniversitesi

  Bireysel Başvurunun Nesnel İşlevi Çerçevesinde Türkiye’de Tutuklu Milletvekilleri Sorunu

 • Didem Yılmaz – Bahçeşehir Üniversitesi

  Anayasa Mahkemesi’nin Zımni İlga Gerekçesine Dayanarak Verdiği İhlal Kararları Örneği Çerçevesinde Bireysel Başvuru Kararlarının Etkisi

 • Ersoy Kontacı – Ankara Üniversitesi

  Bireysel Başvuruda Amaçsal Yorum: Örtülü İdari İşlem Niteliğinde Kanun Hükümleri

 • Evra Çetin – Çağ Üniversitesi

  Anayasa Mahkemesi Kararı İncelemesi Ömür Kara ve Onursal Özbek Başvurusu

 • Ezel Buse Sönmezocak– Koç Üniversitesi

  6284 sayılı Kanun Kapsamında Öngörülen Koruyucu Önleyici Tedbirlerin Masumiyet Karinesi İle İlişkisi Üzerine: Anayasa Mahkemesi’ne Kısa Bir Eleştiri

 • Fazıl Sağlam – Yakın Doğu Üniversitesi (Emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi)

  Anayasa Mahkemesi’nin Verdiği İki Yeni Karar Çerçevesinde Anayasa Şikâyeti Kurumunu Geleceğiyle İlgili Kuşkular

 • Feyzan Özbay – İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  Bireysel Başvuruda Pozitif Yükümlülükler Doktrininin Uygulanmasına İlişkin Bir Değerlendirme

 • Fikret İlkiz – İstanbul Barosu

  İlke Kararları ve Adalet

 • Francesco Alicino - LUISS Guido Car

  The Protection of Human Rights and the System of Judicial Review in Italy

 • Fruzsina Gárdos-Orosz – Hungarian Academy of Sciences

  Constitutional adjudication and the individual in Hungary

 • Irene Spigno & Juan Francisco Reyes Robledo

  The Reception of the Inter-American Case Law into Mexican System The Ambiguous Position of the Supreme Court of Justice of the Nation

 • Irene Spigno & Juan Francisco Reyes Robledo

  Rulings from the Inter-American Court of Human Rights Failure to Comply

 • Işık Önay – Koç Üniversitesi

  Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararlarında Maddi Tazminata Hükmetme Yetkisi ve Mahkemenin Bu Konudaki Uygulamaları Üzerine Düşünceler

 • Kerem Altıparmak – Ankara Üniversitesi

  Anayasa Mahkemesi ve Zaman: 12 Eylül Davaları

 • Kübra Doğan Yenisey – Bilgi Üniversitesi

  Anayasa Mahkemesi İlter Nur kararı, 14.4.2016, RG 14.6.2016, 29742

 • Levent Emre Özgüç – Koç Üniversitesi

  Bireysel Başvuru İçtihatlarında Yaşam Hakkının Usuli Boyutu: Etkili Soruşturma Yükümlülüğü

 • Mehmet Utku Öztürk – Koç Üniversitesi

  Bireysel Başvuruda Potansiyel Mağdur Kavramı

 • Meltem Ece Oba - Koç Üniversitesi

  Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi Çerçevesinde Aile Hakkına Saygı Hakkı ve Çocuğun Üstün Menfaatinin Korunması – Marcus Frank Cerny Başvuru

 • Nur Centel – Koç Üniversitesi

  Bireysel Başvuru Kararlarında Tutuklamanın Hukukiliğinin Değerlendirilmesi – Hikmet Kopar/Günay Dağ/Can Dündar ve Erdem Gül Kararları

 • Osman Doğru & Tolga Şirin – Marmara Üniversitesi

  Cezasızlık Yoksa Meşruiyet Var Huzur Var

 • Oya Yeğen – Sabancı Üniversitesi

  Deliberating the Constitutional Complaint Mechanism: the 2011-2013 Constitution-Making Process

 • Ozan Ergül – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

  İçtihat İstikrarsızlığı ve Adil Yargılanma Hakkı Arasındaki İlişki Üzerine

 • Ömer Anayurt – Gazi Üniversitesi

  Yürütmenin Durdurulması Kararlarına Karşı Bireysel Başvuru Yoluna Gidilebilir Mi?

 • Özen Ülgen – Galatasaray Üniversitesi

  Bireysel Başvuru Kararlarında Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesine Yaklaşım Farkı

 • Saadet Yüksel – İstanbul Üniversitesi

  Anayasa Mahkemesi’nin Dini Nikah Kararına Dair Bir Analiz

 • Serdar Gülener & Engin Yıldırım - Anayasa Mahkemesi

  Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarında Karşıoy Ağları

 • Sergei A. Belov - St. Petersburg State University

  Individual Application for Protection of Imprisoners’ Right to Vote in the Russian Constitutional Court and in the ECHR Case Note on Anchugov and Gladkov

 • Serkan Köybaşı – Bahçeşehir Üniversitesi

  Bir Bireysel Başvuru Yarışmasının Ortaya Çıkış Hikayesi

 • Sevtap Yokuş – İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

  Türkiye’de Anayasa Şikayeti Yolunun Etkinliği Sorunu

 • Sidal Hoşoğlu–İstanbul Üniversitesi

  Kolluk Güçlerinin Müdahalesinde Ölçülülük Sorunu

 • Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk – Yeditepe Üniversitesi

  İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Türk Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararlarında Ayrımcılık Yasağı

 • Sümeyye Elif Biber – Koç Üniversitesi

  Bireysel Başvuru Kararlarının Yargıtay İçtihadına Etkisi Örnek Kararlar

 • Şafak Evran Topuzkanamış – Dokuz Eylül Üniversitesi

  Bireysel Başvuru Yolunda Yüksek Seçim Kurulu Kararları

 • Taner Ayanoğlu – İstanbul Bilgi Üniversitesi

  Anayasa Hükümleri Çerçevesinde Bireysel Başvuru Kurumu

 • Tankut Centel – Koç Üniversitesi

  Sendika Yöneticiliği Güvencesinden Yararlanmada Anayasa Mahkemesi’nin Sendikal Özgürlüklere Eşitlik Ilkesi Yaklaşımı

 • Tevfik Sönmez Küçük – Yeditepe Üniversitesi

  Bireysel Başvuru Kararları Çerçevesinde Bir İnceleme: Tutuklu Milletvekilleri

 • Tuğçe Duygu Köksal – İstanbul Barosu

  Kabul Edilebilirlik Şartı Olarak İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi KHK ile Kamu Görevlisinin İhracına İlişkin Güncel Durum

 • Ulaş Karan – İstanbul Bilgi Üniversitesi

  Anayasa Mahkemesi’nin Cemal Duğan Kararı Ayrımcılığa Karşı Korumada Hiyerarşik Yaklaşım ve İspat Sorunu

 • Valentina Rita Scotti – Koç Universitesi

  Adjudicating on Abortion: The Complex Compliance of Contracting States With ECtHR Jurisprudence

 • Veysel Dinler – Hitit Üniversitesi

  Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Etkililiği ve Güvenirliği Üzerine Avukatların Görüşleri (Çorum Barosu Örneği)

 • Yasin Alperen Karaşahin – Koç Üniversitesi

  Anne ve Babası Boşanan Çocuğun Soyadı ile İlgili Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Kararları Hakkında İlk Değerlendirmeler

 • Yüksel Metin – Süleyman Demirel Üniversitesi

  Bireysel Başvurunun Hukuki İşlevleri