Sümeyye Elif Biber

Araştırmacı

Sümeyye Elif Biber, Koç Üniversitesi Kamu Hukuku yüksek lisans öğrencisidir. Lisans eğitimini Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Londra’da ERASMUS stajı yaptı. Anayasa Mahkemesi’nde stajyer olarak çalıştı. Heidelberg Üniversitesi’nde Uluslararası Alman Dili ve Kültürü Yaz Okuluna katıldı. Araştırma ilgi alanları anayasa hukuku, anayasa yargısında temel hak ve özgürlüklerin yorumu, uluslararası insan hakları hukuku ve  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve içtihadıdır. “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolunun Anayasal Yoruma, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Yorumuna ve Yargı Sistemine Etkileri: 2012-2017 Yıllarına İlişkin Yargısal Örüntülerin Karşılaştırmalı Analizi” isimli TUBİTAK 1001 projesinde araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Akademik ilgi alanları arasında uluslararası kamu hukuku, uluslararası insan hakları hukuku ve karşılaştırmalı anayasa hukuku yer almaktadır.