Prof. Dr. Başak Çalı

Danışman

Başak Çalı Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans derecesini Essex Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerinin ortak Uluslararası Barış Güçleri programına katılarak aldı. Doktorasını 2003 yılında uluslararası hukuk alanında Essex Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

2002-2004 arası University College London (UCL) School of Public Policy’de Rubin Human Rights Fellow olarak görev yaptı. 2004 yılında UCL Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne İnsan Hakları ve Uluslararası Hukuk alanında uzman öğretim üyesi olarak atandı. 2010 yılında UCL’den doçentlik ünvanını aldı. 2010-2013 yılları arasında UCL İnsan Hakları Yüksek Lisans Programının direktörlüğünü yaptı. Birleşmiş Milletler Barış Üniversitesi Uluslararası Hukuk kürsüsü, Essex Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Oxford Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulunda davetli öğretim üyesi olarak dersler verdi. 2002 yılında Avrupa Konseyi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) uzmanı olmak için davet aldı. AİHS uzmanı olarak on yılı aşkın Azerbaycan, Bosna-Hersek, Ermenistan, Hırvatistan, Gürcistan, Karadağ, Makedonya, Sırbistan, ve Türkiye’de hakim, savcı, polis, kamu görevlisi ve avukat eğitimleri verdi.

2014 yılında European Society of International Law (ESIL) Yürütme kuruluna seçildi. Nisan 2015’te ESIL Genel Sekreterliğine seçildi.

Dr. Çalı, Essex Üniversitesi İnsan Hakları Merkezinin onursal üyesi, Judgment Watch kurucu üyesi, ESIL İnsan Hakları Hukuku Grubunun kurucu üyesi, Universal Rights Group’un akademik danışma üyesi, ve İnsan Hakları Ortak Platformu AİHM Kararlarının Uygulanmasını İzleme projesinin akademik danışma üyesidir.

Araştırma ilgi alanları uluslararası hukuk ve kuramı, uluslararası çatışma ve barış hukuku, uluslararası insan hakları hukuku, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve içtihadı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, karşılaştırmalı insan hakları hukuku, insan hakları kararlarının uygulanması, uluslararası hukuk ve iç hukuk ilişkisi, Türkiye ve uluslararası hukuk, Avrupa’da insan hakları, Körfez ülkelerinde insan hakları, uluslararası hukuk ve uluslararası ilişiler etkileşimi, niteliksel ampirik hukuk araştırmaları, hukuk ve sosyoloji, hukuk ve antropoloji, ve hukuk siyaset ilişkisi ve hukukta araştırma yöntemleridir. Bu alanlardaki çalışmaları uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmıştır.