Mehmet Utku Öztürk

Araştırmacı

Lisans eğitimini Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2009 yılında tamamlayan Mehmet Utku Öztürk, kamu hukuku alanındaki yüksek lisans derecesini Galatasaray Üniversitesinden “1961 Kurucu Meclisi” başlıklı tezi ile almıştır. Halen Galatasaray Üniversitesi’nde kamu hukuku doktora programına kayıtlı olan Mehmet Utku Öztürk “Parlamenter Sistemin Denetim Araçlarını Kamusal Hesap Verebilirlik Bağlamında Yeniden Düşünmek” başlıklı doktora tezini yazma aşamasındadır.   

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapan Mehmet Utku Öztürk, aynı zamanda TÜBİTAK-ARDEB tarafından desteklenen, Prof. Dr. Bertil Emrah Oder’in yürütücüsü olduğu “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolunun Anayasal Yoruma, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Yorumuna ve Yargı Sistemine Etkileri: 2012-2017 Yıllarına İlişkin Yargısal Örüntülerin Karşılaştırmalı Analizi” konulu projede de araştırmacıdır.

Akademik ilgi alanları arasında insan hakları hukuku, parlamento hukuku, hükümet sistemleri, anayasal tarih ve çevre hukuku yer almaktadır.