Mevzuat

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Kanun Numarası : 2709
Kabul Tarihi : 18/10/1982
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 9/11/1982 Sayı : 17863 (Mükerrer)
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 3

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun

Kanun Numarası : 6216
Kabul Tarihi : 30/3/2011
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/4/2011 Sayı : 27894
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü

Dayandığı Kanun ve Tarihi : 6216 30.03.2011
Yayımlandığı Resmi Gazete
Tarih ve sayısı : 12.07.2012 28351

Yargıtay Kanunu

Kanun Numarası : 2797
Kabul Tarihi : 4/2/1983
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/2/1983 Sayı : 17953
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 158

Danıştay Kanunu

Kanun Numarası : 2575
Kabul Tarihi : 6/1/1982
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 20/1/1982 Sayı : 17580
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 119

Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Andlaşmalar