Basic Statistical Data in English

Başvuruculara Göre Grafikler

Bireysel Başvuru İçtihadının Danıştay Kararlarına Etkisi

Bireysel Başvuru İçtihadının Yargıtay Kararlarına Etkisi

Hak Alanına Göre Lider Kararlar

Hukukun Genel İlkelerine Atıf Yapan Kararlar

Uluslararası Sözleşmelere Atıf Yapan Kararlar

Toplumsal Alana Etki Eden Kararlar

Geri Gönderilen Ülkelere Göre Tedbir Kararları