Proje Hakkında

Genel Bilgi

Projenin genel içeriği tanıtılmaktadır.

Yöntem ve Kapsam

Projedeki araştırma yöntemleri ve projenin kapsamı tanıtılmaktadır.

Proje Kadrosu

Proje ekibine ilişkin bilgilere yer verilmektedir.

Kütüphane

Mevzuat

Bireysel başvuru içtihadıyla bağlantılı temel mevzuata erişim sağlanmaktadır.

Literatür

Bireysel başvuru ile bağlantılı literatür listelerine yer verilmektedir.

Basın Arşivi

Bireysel başvuruya ilişkin basın taramalarına yer verilmektedir.

Proje Akademisi

Akademinin Sesi

Projeye katkı sunan yazarların blog yazılarına yer verilmektedir.

Araştırma Etkinlikleri

Proje çerçevesindeki çalıştay ve konferanslara yer verilmektedir.

Analizler

Karar Analiz Formu ve Lider Karar Kriterleri

Projede kullanılan karar analiz formu örneği ve lider kararların saptanmasındaki belirteçlere ilişkin özet bilgi paylaşılmıştır.

Lider Kararlar

Projede esas alınan lider karar listesi ve bazı lider kararların önemli bölümlerine ilişkin infografik künyeler paylaşılmıştır.

Ağ Haritaları ve İnfografikler

Proje süresince elde edilen çeşitli verilerden oluşturulmuş ağ haritaları ve infografikler paylaşılmıştır.